Sales Process Management

Sales Process Management

Sales Process Management

ในการกำหนด Sales Process ของแต่ละบริษัทมีความแตกต่างกัน มีขั้นตอนการขายที่ไม่เหมือนกัน บางธุรกิจมีขั้นตอนที่ไม่ซับซ้อนมาก ลูกค้าเพียงโทรเข้ามาที่บริษัทเพื่อสอบถามราคาและรายละเอียดสินค้าที่ตนเองสนใจ และตัดสินใจซื้อทันทีหลังจากได้รับคำตอบ แต่บางธุรกิจจะต้องมีการนัดเข้าไปนำเสนอรายละเอียดสินค้า ทดลองสินค้าก่อนการซื้อจริง ส่งใบเสนอราคา ต่อรองราคา เป็นต้น

Sales Process ของโปรแกรม iSales เป็นเครื่องมือให้นักขายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยผลักดันให้สร้างยอดยอดขายได้อย่างก้าวกระโดด ช่วยให้นักขายแสดงความสามารถและก้าวไปสู้เป้าหมายที่ต้องการเพื่อสร้างยอดขาย สร้างผลกำไรให้กับองค์กรและสร้างผลตอบแทนที่น่าพึงพอใจแก่นักขาย

Sales Process ทำให้ผู้บริหารสามารถทราบความคืบหน้าของการขายว่าอยู่ในขั้นตอนไหน ใกล้ปิดการขายได้หรือยัง หรือใช้ดูว่าติดปัญหาอะไรหรือไม่ โดยดูจากการทำงานของพนักงานขายที่ใช้โปรแกรม iSales

นอกจากนี้ผู้บริหารอาจจะนำข้อมูลจากการขายที่ประสบความสำเร็จ มาวิเคราะห์และนำมาปรับปรุง Process การขายสินค้า เพื่อเพิ่มโอกาสในการปิดการขายได้สูงขึ้น เร็วขึ้นและลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นลงได้อย่างมาก

 2334
ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์