Lead Management

Lead คืออะไร ?

Lead คือ ลูกค้าที่สนใจสินค้าของเราแต่ยังไม่ได้ตัดสินใจซื้อ ณ วันที่ติดต่อเข้ามา เช่น สอบถามข้อมูลสินค้าทางเว็บไซต์, Facebook, LINE และ Email เป็นต้น หรือ Lead อาจจะเป็นใครก็ได้ที่เราคิดว่า มีโอกาสจะขายสินค้าให้กับเขาได้ ในกรณีที่ Lead ติดต่อเข้ามาหาเรา ในเบื้องต้นเราต้องทำการบันทึกข้อมูลการติดต่อ และความสนใจซื้อสินค้าไว้เพื่อติดต่อกลับ และสามารถนำเสนอข้อมูลสินค้าหรือข้อมูลอื่นๆที่จำเป็น เพื่อให้ลูกค้าได้รับข้อมูลและตัดสินใจซื้อสินค้าได้ง่ายและเร็วยิ่งขึ้น

Lead Management คืออะไร?

Lead มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับงานขาย การจะได้ Lead ที่มีคุณภาพต้องอาศัยการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ iSales มีเครื่องมือในการจัดการ Lead ที่มีประสิทธิภาพ ถ้าเรามีการบริหารจัดการ Lead ที่ดีแล้ว บริษัทก็สามารถลดความสูญเสียโอกาสทางการขายได้อย่างมาก รวมทั้งยังสามารถสร้างผลกำไรให้กับบริษัทอย่างต่อเนื่องและยาวนาน

Generate Lead

iSales สามารถรองรับการนำ Lead เข้าสู่ระบบได้ 3 ทางดังนี้

  • Quick Create
  • Manual Filling
  • Importing

Import Lead

คุณสามารถ Import (นำเข้า) ข้อมูลลูกค้าจากไฟล์ Excel สำหรับผู้ใช้ที่มีข้อมูลลูกค้าอยู่แล้ว แต่ไม่ต้องการคีย์ข้อมูลทีละรายการ เพื่อเป็นการลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการทำงานเป็นอย่างมาก

Export Lead

ในกรณีที่คุณต้องการนำข้อมูลที่มีอยู่ใน iSales ไปใช้ในงานอื่นที่ไม่เกี่ยวกับข้อมูลในโปรแกรม คุณสามารถExport (นำออก) ข้อมูลลูกค้าในรูปแบบ Excel โดยผู้ใช้สามารถกำหนดข้อมูลที่ต้องการ Export ได้

คัดกรอง Lead

คุณควรทำการคัดกรอง Lead ว่าบุคคลหรือองค์กรนั้นมีความเป็นไปได้ที่จะซื้อสินค้าหรือบริการของคุณมากน้อยเพียงใด แน่นอนว่าสินค้าของคุณต้องตรงกับความต้องการของลูกค้า และลูกค้ามีงบประมาณพอที่จะซื้อสินค้าของคุณ การคัดกรอง Lead จะช่วยให้คุณไม่ต้องเสียเวลาในการติดต่อลูกค้าที่ยังไม่ใช่กลุ่มเป้าหมาย (ไม่ซื้อแน่ๆ) และเลือกให้ความสำคัญกับลูกค้าที่มีโอกาสที่จะซื้อสินค้าหรือบริการสูงก่อน หรือมีความต้องการซื้อในระยะเวลาอันสั้นก่อน

Assign Lead

คุณสามารถมอบหมาย (Assign) Lead ให้กับพนักงานขายที่รับผิดชอบลูกค้ารายนี้ได้โดยตรงตามความเหมาะสมกับความสามารถของพนักงานคนนั้นๆ นอกจากนี้คุณควรให้ซอฟท์แวร์ iSales แจ้งเตือนไปยังพนักงานที่ได้รับมอบหมาย เกี่ยวกับกิจกรรมที่ต้องดำเนินการต่อสำหรับลูกค้าแต่ละราย โดยอาจจะใช้วิธีแจ้งเตือนผ่านทางอีเมล์ หรือให้พนักงานเรียกดู Activity ที่ตนเองได้รับมอบหมายในแต่ละวันก็ได้ เพื่อให้การขายเป็นไปตาม Sales Process อย่างต่อเนื่อง โดยไม่เสียโอกาสในการขายที่เกิดจากการสื่อสาร (Lost Information)

Queue Management

คุณสามารถมอบหมาย (Assign) Lead ให้กับพนักงานขายที่รับผิดชอบลูกค้าโดยคุณอาจจะจัดคิว (Queue) ตามสินค้าหรือตามกลุ่มของลูกค้าที่เหมาะสม นอกจากนี้คุณควรให้ซอฟท์แวร์ iSales แจ้งเตือนไปยังพนักงานที่ได้รับมอบหมาย เกี่ยวกับกิจกรรมที่ต้องดำเนินการต่อสำหรับลูกค้าแต่ละราย โดยอาจจะใช้วิธีแจ้งเตือนผ่านทางอีเมล์ หรือให้พนักงานเรียกดู Activity ที่ตนเองได้รับมอบหมายในแต่ละวันก็ได้ เพื่อให้การขายเป็นไปตาม Sales Process อย่างต่อเนื่อง โดยไม่เสียโอกาสในการขายที่เกิดจากการสื่อสาร (Lost Information)

Convert Lead

การ Convert Lead หมายถึงการนำข้อมูล Lead ที่ถูกคัดเลือก (Qualified Lead) หรือเห็นว่ามีโอกาสที่จะซื้อสินค้าหรือบริการจากเราสูง มาแปลง (Convert) ให้เป็นข้อมูล บริษัท (Account), ผู้ติดต่อ (Contact) และโอกาสในการขาย (Opportunity) เพื่อส่งต่อให้กับพนักงานขายต่อไป

 7483
ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์