ทำไมนักขายหลงรัก iSales

ทำไมนักขายหลงรัก iSales

ทำไมนักขายหลงรัก iSales

 • เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ปิดการขายได้มากขึ้น
 • ช่วยให้ทำงานได้ตรงตามเป้าที่บริษัทกำหนด
 • ช่วยให้ทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • ไม่ต้องเสียเวลาทำงานด้านเอกสาร มีเวลาอยู่กับลูกค้ามากขึ้น
 • มีชีวิตการทำงานง่ายขึ้นและดีขึ้น

ประโยชน์ต่อผู้จัดการฝ่ายขาย

 • เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้บริหารงานขายได้ตรงตามเป้า
 • ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริง
 • ติดตามความเคลื่อนไหวของพนักงาน ดูประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานของตนได้
 • มีข้อมูลเพื่อช่วยเหลือ ส่งเสริมการทำงานของพนักงานขายได้ทันท่วงที เช่น ข้อแนะนำเรื่องการให้ส่วนลด การวิเคราะห์ SWOT
 • นำข้อมูลมาวิเคราะห์และนำไปวางแผนในการดำเนินธุรกิจได้ดีขึ้น

ประโยชน์ต่อองค์กร

 • ทำให้ยอดขายของบริษัทเพิ่มขึ้นมากกว่า 30 %
 • ช่วยให้องค์กรจัดเก็บข้อมูลด้านงานขายและลูกค้าได้อย่างเป็นระบบ
 • เรียกดูข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ข้อมูลลูกค้าไม่หายไปกับพนักงานที่ลาออกไป
 • สามารถนำข้อมูลมาใช้ในการพยากรณ์ยอดขายเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน
 • เป็นแรงกระตุ้นให้นักขายทำงานได้ดียิ่งขึ้น เนื่องจากการใช้งานระบบจะทำให้ทราบข้อมูลการขายของทุกคน
 • มีข้อมูลที่ทำให้บริษัทสามารถวางแผนในด้านการตลาดและส่งเสริมการขายได้ เพิ่มส่วนแบ่งการตลาดจากการ Focus กลุ่มลูกค้าที่ถูกต้อง
 2525
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์