Alert Management

Alert Management

Alert Management

โปรแกรม iSales มีระบบแจ้งเตือน (Alert) เพื่อให้สามารถทราบข้อมูลข่าวสารในการติดต่อกับลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว เพื่อดำเนินงานต่อเนื่องกันไปอย่างมีประสิทธิภาพ

โปรแกรม iSales มีระบบการแจ้งเตือนอยู่ 2 รูปแบบคือ

  • การแจ้งเตือนเมื่อเข้าใช้งานโปรแกรม iSales
  • การแจ้งเตือนในรูปแบบ E-Mail

โปรแกรม iSales แสดงการแจ้งเตือน Alert ให้กับพนักงาน และผู้บริหารไม่พลาดข้อมูลสำคัญดังต่อไปนี้

Resource Alert

แจ้งเตือนเมื่อมีความต้องการให้เพื่อนร่วมงานหรือผู้จัดการไปทำ Activity ร่วมกับพนักงานที่บันทึก Activity ไว้

Convert Lead Alert

แจ้งเตือนเมื่อมีการคัดกรองผู้สนใจ (Lead) ไปเป็นลูกค้า (Account) ไปเป็นผู้ติดต่อ (Contact) รวมถึงโอกาสทางการขาย (Opportunity)

Assignment Alert

แจ้งเตือนเมื่อต้องการเปลี่ยน Owner ของ Activity ต่างๆ หรือผู้ดูแลลูกค้าจาก Owner คนเดิมเป็น Owner คนใหม่ โปรแกรมจะแจ้งเตือนไปถึง Owner คนเดิม และ Owner คนใหม่ รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้ทราบข้อมูลที่ถูก Assign มา

Activity Alert

แจ้งเตือน Activity ว่าต้องทำกิจกรรมอะไรบ้างในแต่ละวัน-เวลา ทำให้ไม่พลาดกิจกรรมที่สำคัญ รวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ Sales Process ว่าต้องดำเนินกิจกรรมทางการขายอะไรบ้างเพื่อให้ปิดการขายได้ตามที่คาดหวังไว้

แจ้งเตือนนัดหมาย

แจ้งเตือนวันและเวลาที่เรานัดหมายกับลูกค้าหรือทำกิจกรรมกับลูกค้า เช่น การนัดพบลูกค้า การจัดงาน Event

Anniversary Alert

ทำให้ทราบวันสำคัญของลูกค้าอย่างรวดเร็ว เช่น วันก่อตั้งบริษัทฯ, วันเกิดผู้บริหาร เพื่อส่งของขวัญหรือการ์ดอวยพร ทำให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทกับลูกค้า

Big Deal Alert

โปรแกรมจะแจ้ง Big Deal Alert ไปถึงผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง ทำให้ไม่พลาด Big Deal เพื่อรีบดำเนินการปิดการขายโดยเร็ว ก่อนคู่แข่งขัน

Approve Alert

แจ้งเตือนเมื่อมีใบเสนอราคาที่รอการอนุมัติเพื่อผู้จัดการจะได้รีบตรวจสอบและทำการอนุมัติ เพื่อให้พนักงานขายสามารถทำงานต่อไปได้อย่างรวดเร็ว

 1802
ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์