Assign Center

Assign Center

เป็นระบบที่ใช้สำหรับการมอบหมายข้อมูลลูกค้า เอกสารงานขาย กิจกรรม ให้เพื่อนรับผิดชอบต่อช่วยกันดูแลลูกค้า สร้างความสัมพันธ์อันดีที่ยาวนาน

คุณสมบัติ

  • แสดงข้อมูลที่ได้รับมอบหมาย ให้คุณได้เลือก ยอมรับเพื่อรับผิดชอบต่อ หรือจะเลือกปฏิเสธ หากคุณยัง ไม่สะดวกรับผิดชอบ
  • เลือก ยอมรับ หรือ ปฏิเสธ ข้อมูลการมอบหมายได้ทีละหลายรายการ
  • ดูรายละเอียดของข้อมูลก่อนตัดสินใจยอมรับการมอบหมายข้อมูลได้
  • มีระบบส่งอีเมล์แจ้งไปยังผู้มอบหมาย เมื่อเรายอมรับหรือปฏิเสธการมอบหมาย เพื่อแจ้งให้เขาทราบแล้วทำดำเนินการต่อ

ตัวอย่างหน้าจอ

 1038
ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์