Order Management

Order Management

Order Management

การสั่งขาย (Sale Order) ใช้ในการจองสินค้าว่ามีลูกค้าซื้อสินค้าไปแล้ว และใช้เป็นสัญญาณให้กับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องให้เริ่มดำเนินการเตรียมสินค้าให้พร้อมจัดส่งไปให้ลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นการสั่งซื้อสินค้ากับทางผู้ผลิต การนำสินค้ามาประกอบ การบรรจุสินค้าตามรูปแบบที่ลูกค้าสั่ง หรือการทดสอบก่อนส่งมอบให้กับลูกค้า ก่อนที่จะมีการออกใบส่งของหรือใบกำกับภาษีต่อไป

คุณสมบัติ

 • สามารถเลือกใบเสนอราคาที่อนุมัติแล้ว มาทำ Sale Order ได้ทันที โดยไม่ต้องกรอกข้อมูลซ้ำซ้อน
 • สามารถทำรายการ Sale Order จากระบบใบเสนอราคาได้เลย ระบบจะดึงข้อมูลในใบเสนอราคามาเตรียมให้คุณตรวจสอบ แก้ไข และบันทึกใบสั่งขาย ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลลูกค้า การชำระเงิน และสินค้าจากใบเสนอราคา
 • สามารถทำรายการ Sale Order จาก ระบบลูกค้าบริษัท (Account), ผู้ติดต่อ (Contact) ได้ ระบบจะดึงข้อมูลลูกค้า การชำระเงิน ผู้รับผิดชอบ มาให้โดยอัตโนมัติ
 • สามารถเรียกดูข้อมูลตามสถานะของใบสั่งขาย (Order status) ได้
  1. Open Order ใบสั่งขายรายการใหม่
  2. Partial Order ใบสั่งขายที่ออกบิลแล้วบางส่วน
  3. Partial and Cancel ใบสั่งขายที่ออกบิลแล้วยกเลิก
  4. Cancel ใบสั่งขายที่ถูกยกเลิก
  5. Close ใบสั่งขายที่ถูก Post ไปยัง Invoice แล้ว
 • สามารถระบุเลขที่คำสั่งซื้อหรือเลขที่ใบสั่งซื้อ เพื่ออ้างอิงเอกสารให้ตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายได้
 • สามารถกำหนดวันและเวลาที่จัดส่งสินค้า วิธีการขนส่ง เงื่อนไขการขนส่งได้ พร้อมแสดงวันจัดส่งในแบบฟอร์ม
 • สามารถกำหนดเงื่อนไขการชำระเงิน พร้อมแก้ไขวันเครดิต (Credit Day) เองได้ ระบบจะประมวลผลวันครบกำหนดชำระเงิน ตามวันเครดิตให้อัตโนมัติ
 • ตรวจสอบ Stock สินค้าแต่ละรายการในหน้าจอเลือกสินค้าได้ทันที สามารถดูได้ทั้งStock จองและ Stockจริง
 • สามารถกำหนดผู้ลงนาม (ผู้เซ็นต์แบบฟอร์ม) และตำแหน่งผู้ลงนามได้ พร้อมแนบรูปลายเซ็นต์
 • เก็บประวัติการสร้าง แก้ไข ลบ เปลี่ยนสถานะ ของใบสั่งขาย เพื่อติดตามว่าใครเปลี่ยนแปลงข้อมูลบ้าง
 • บันทึกเพิ่มเติม แนบไฟล์ แนบลิงค์ ที่เกี่ยวข้องกับใบสั่งขายได้
 • สามารถมอบหมาย (Assign) ใบสั่งขาย ให้เพื่อนร่วมงานรับผิดชอบต่อได้ และแจ้งเตือนการมอบหมายทางอีเมล์
 • สามารถเรียกดูรายงานใบสั่งขายทั้งหมดได้ในหน้าจอจัดการใบสั่งขาย
 • พนักงานขายสามารถทำการแชร์ (Share) ข้อมูล ให้กับพนักงานขายคนอื่นเข้าถึงข้อมูลได้ ตามสิทธิ์ที่กำหนด

รายงาน

 • รายงานใบสั่งขาย
 • รายงานใบสั่งขายที่ไม่มีการทำใบกำกับภาษี

ตัวอย่างหน้าจอ

 4737
ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์