Receipt Management

Receipt Management

Receipt Management

รับชำระเงิน / Receipt เป็นหลักฐานแสดงสถานะการชำระเงินของลูกค้า โดยอ้างอิงเอกสารใบแจ้งหนี้ ซึ่งสามารถจ่ายเต็มงวดเดียวหรือแบ่งจ่ายได้ ดังนั้นเมื่อได้รับการชำระเงินจากลูกค้า พนักงานขายหรือฝ่ายบัญชีจะทำบันทึกรับชำระลงระบบ อ้างอิงกับเอกสารใบแจ้งหนี้ก่อนหน้า และพิมพ์ใบเสร็จ / ใบกำกับภาษีส่งให้ลูกค้าในลำดับถัดไป

คุณสมบัติ

 • การรับชำระเงิน สามารถอ้างอิงจากใบกำกับภาษีได้ทันที โดยไม่ต้องกรอกข้อมูลซ้ำซ้อน
 • สามารถรับชำระแบบเต็มจำนวนหรือแบบแบ่งชำระหลายครั้ง โดยสามารถระบุจำนวนที่รับชำระได้
 • สามารถดูประวัติการรับชำระเงิน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องก่อนการรับชำระเงิน
 • เมื่อชำระเงินครบตามจำนวนในใบกำกับภาษีแล้ว สถานะการรับชำระเงินจะเป็น "ชำระครบ"
 • มีแบบฟอร์มเอกสารใบเสร็จรับเงินให้เหมาะกับการใช้งานได้หลายแบบ
  • แบบฟอร์มใบเสร็จรับเงินมาตราฐาน
  • แบบฟอร์มใบเสร็จรับเงิน (ภาษาอังกฤษ)
  • ใบเสร็จรับเงิน (Non Vat)
  • แบบฟอร์มใบเสร็จรับเงินอย่างย่อ
 • สามารถพิมพ์และส่งอีเมล์ใบเสร็จรับเงินให้ลูกค้าได้ทันที
 • สามารถดาวน์โหลดเอกสารใบเสร็จรับเงินในรูปแบบไฟล์ PDF ได้
 • หากเกิดข้อผิดพลาดในการรับชำระเงิน สามารถลบข้อมูลการรับชำระเงินและทำการรับชำระเงินใหม่ได้

ตัวอย่างหน้าจอ

 3240
ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์