Features

18 รายการ
โปรแกรม iSales สามารถกำหนด Process การทำงานของพนักงานขายให้เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกันให้กับพนักงานขายทั้งทีม
639 ผู้เข้าชม
โปรแกรม iSales ทำให้คุณตัดสินใจได้ถูกต้องบนพื้นฐานของความจริง ไม่ได้ตัดสินใจอยู่บนความรู้สึก รายงานเป็นส่วนที่สำคัญอย่างมากในการทำงาน การบริหารทีมงาน การวางแผนงาน การประเมินประสิทธิภาพในการทำงาน การพยากรณ์ทิศทางการขาย แนวโน้มการขาย
1218 ผู้เข้าชม
ใบกำกับภาษี/ Invoice เป็นเอกสารที่เกิดขึ้นหลังจากที่ธุรกิจมีการตกลงซื้อขายสินค้าและบริการกันเรียบร้อยแล้ว เอกสารเหล่านี้จะส่งไปให้กับผู้ซื้อสินค้า เพื่อเป็นหลักฐานในการรับชำระเงินต่อไป
477 ผู้เข้าชม
การสั่งขาย (Sale Order) ใช้ในการจองสินค้าว่ามีลูกค้าซื้อสินค้าไปแล้ว และใช้เป็นสัญญาณให้กับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องให้เริ่มดำเนินการเตรียมสินค้าให้พร้อมจัดส่งไปให้ลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นการสั่งซื้อสินค้ากับทางผู้ผลิต การนำสินค้ามาประกอบ การบรรจุสินค้าตามรูปแบบที่ลูกค้าสั่ง หรือาการทดสอบก่อนส่งมอบให้กับลูกค้า ก่อนที่จะมีการออกใบส่งของหรือใบกำกับภาษีต่อไป
1241 ผู้เข้าชม
การทำใบเสนอราคาเป็นขั้นตอนที่สำคัญอย่างยิ่งในการปิดการขาย ลูกค้าต้องการใบเสนอราคาที่ถูกต้องและรวดเร็วจากเรา ใบเสนอราคาที่ดีต้องมีความสวยงามได้มาตรฐาน เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและความพึงพอใจให้กับลูกค้า
1135 ผู้เข้าชม
ไม่ว่าใครจะทำอะไรในระบบ คุณก็สามารถติดตามบนกระดาน Chatter ได้ พร้อมติดตามข่าวสาร โพสต์อัพเดทจากเพื่อน ๆ สนุกไปกับการสนทนากับเพื่อนร่วมงาน เหมือนอยู่ในโลก Social
340 ผู้เข้าชม
โปรแกรม iSales มีระบบแจ้งเตือน (Alert) เพื่อให้สามารถทราบข้อมูลข่าวสารในการติดต่อกับลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว เพื่อดำเนินงานต่อเนื่องกันไปอย่างมีประสิทธิภาพ
406 ผู้เข้าชม
Sales Team คือ กลุ่มคนที่รับผิดชอบเป้าการขายร่วมกัน โดยมีหัวหน้าทีมขายเป็นผู้กําหนด เป้าการขายที่เหมาะสมใหักับพนักงานขายภายในทีม เพื่อให้ทั้งทีมสามารถทํายอดขายได้ตามเป้าการ ขายที่ตั้งไว้
679 ผู้เข้าชม
Sales Pipeline เป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดในการที่จะดูว่าในแต่ละช่วงของโอกาสการขาย (Opportunity Stage) จะมียอดขายที่เป็นไปได้เท่าไหร่ จะทำให้เราทราบประมาณการรายได้ของกิจการได้เป็นอย่างดี Opportunity เป็นเครื่องมือที่จะช่วยในการบริหารจัดการ Sales Pipeline ให้สามารถติดตามการขายที่เกิดขึ้น ตั้งแต่ลูกค้าติดต่อเข้ามาครั้งแรก ระหว่างการดำเนินการขาย จนกระทั่งปิดการขายสำเร็จ
3722 ผู้เข้าชม
ทุก Activity ที่เราบันทึกลงในโปรแกรม iSales ข้อมูลทั้งหมดจะไปปรากฏที่ปฏิทิน สามารถดู Activity ที่ต้องทำในแต่ละวันได้ในรูปแบบปฏิทิน สามารถแจ้งเตือนในรูปแบบ Alert และ ปฏิทิน สามารถ Dill Down เข้าไปดูรายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ Activity นั้นๆได้อย่างสะดวกรวดเร็ว สามารถทราบได้ว่า Activity ใดอยู่ระหว่างดำเนินการ หรือยังไม่ดำเนินการ หรือทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว
668 ผู้เข้าชม
295 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์