Features

25 รายการ
iManager ช่วยให้ผู้บริหารสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารสำคัญต่างๆ เช่น ใบเสนอราคา ใบกำกับภาษี ผ่านมือถือแบบออนไลน์ได้ทุกที่ สะดวกสบายจะดูรายงานหรือดาวน์โหลดเอกสารเวลาไหนก็ได้
877 ผู้เข้าชม
รู้ทุกความเคลื่อนไหวของพนักงาน ไม่ว่าใครทำอะไร ก็สามารถติดตามได้ ผ่านระบบ Chatter พร้อมติดตามข่าวสาร และสนทนากับบุคลากรในองค์กรได้ทันที
633 ผู้เข้าชม
สะดวก รวดเร็ว กับการตรวจสอบเอกสารขออนุมัติบนสมาร์ทโฟน ผู้บริหารพิจารณาและอนุมัติเอกสารได้ ทุกที่ ทุกเวลา
1011 ผู้เข้าชม
รวบรวบรายงานที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้บริหารมาไว้บนมือถือ เช่น รายงานยอดขาย รายงานสินค้าขายดี ติดตามข้อมูลรายงานต่างๆ ได้ทันที และสามารถนำข้อมูลไปช่วยประกอบการตัดสินใจ
1232 ผู้เข้าชม
เป็นระบบที่มอบหมายข้อมูลลูกค้า เอกสารงานขาย กิจกรรม ให้ทีมงานรับผิดชอบต่อ ช่วยกันดูแลลูกค้า สร้างความสัมพันธ์อันดีที่ยาวนาน
1009 ผู้เข้าชม
เป็นระบบที่มอบหมายข้อมูลลูกค้า เอกสารงานขาย กิจกรรม ให้ทีมงานรับผิดชอบต่อ ช่วยกันดูแลลูกค้า สร้างความสัมพันธ์อันดีที่ยาวนาน
789 ผู้เข้าชม
รับชำระเงิน / Receipt เป็นหลักฐานแสดงสถานะการชำระเงินของลูกค้า โดยอ้างอิงเอกสารใบแจ้งหนี้ ซึ่งสามารถจ่ายเต็มงวดเดียวหรือแบ่งจ่ายได้ ดังนั้นเมื่อได้รับการชำระเงินจากลูกค้า พนักงานขายหรือฝ่ายบัญชีจะทำบันทึกรับชำระลงระบบ อ้างอิงกับเอกสารใบแจ้งหนี้ก่อนหน้า และพิมพ์ใบเสร็จ / ใบกำกับภาษีส่งให้ลูกค้าในลำดับถัดไป
3102 ผู้เข้าชม
โปรแกรม iSales สามารถกำหนด Process การทำงานของพนักงานขายให้เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกันให้กับพนักงานขายทั้งทีม
2296 ผู้เข้าชม
โปรแกรม iSales ทำให้คุณตัดสินใจได้ถูกต้องบนพื้นฐานของความจริง ไม่ได้ตัดสินใจอยู่บนความรู้สึก รายงานเป็นส่วนที่สำคัญอย่างมากในการทำงาน การบริหารทีมงาน การวางแผนงาน การประเมินประสิทธิภาพในการทำงาน การพยากรณ์ทิศทางการขาย แนวโน้มการขาย
4582 ผู้เข้าชม
ใบกำกับภาษี/ Invoice เป็นเอกสารที่เกิดขึ้นหลังจากที่ธุรกิจมีการตกลงซื้อขายสินค้าและบริการกันเรียบร้อยแล้ว เอกสารเหล่านี้จะส่งไปให้กับผู้ซื้อสินค้า เพื่อเป็นหลักฐานในการรับชำระเงินต่อไป
2425 ผู้เข้าชม
1869 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์