Invoice Management

Invoice Management

Invoice Management

ใบกำกับภาษี/ Invoice เป็นเอกสารที่เกิดขึ้นหลังจากที่ธุรกิจมีการตกลงซื้อขายสินค้าและบริการกันเรียบร้อยแล้วเอกสารเหล่านี้จะส่งไปให้กับผู้ซื้อสินค้า เพื่อเป็นหลักฐานในการรับชำระเงินต่อไป

คุณสมบัติ

 • สามารถเลือก Sale Order มาออกใบกำกับภาษี/ Invoice ได้ทันที โดยไม่ต้องกรอกข้อมูลซ้ำซ้อน
 • สามารถออกใบกำกับภาษี/ Invoice จากระบบใบเสนอราคาได้เลย ระบบจะดึงข้อมูลในใบเสนอราคามาเตรียมให้คุณตรวจสอบ แก้ไข และออกใบกำกับภาษี/ Invoice ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลลูกค้า การชำระเงิน และสินค้าจากใบเสนอราคา
 • สามารถออกใบกำกับภาษี/ Invoice จาก ระบบลูกค้าบริษัท (Account), ผู้ติดต่อ (Contact) ได้ ระบบจะดึงข้อมูลลูกค้า การชำระเงิน ผู้รับผิดชอบ มาให้โดยอัตโนมัติ
 • สามารถเรียกดูข้อมูลตามสถานะของใบกำกับภาษี/ Invoice (Invoice status) ได้
  • Open = Invoice รายการใหม่
  • Partial = Invoice ที่รับชำระเงินบางส่วนแล้ว
  • Cancel = Invoice ที่ถูกยกเลิก
  • Close = Invoice ที่รับชำระเรียบร้อยแล้ว
 • สามารถระบุเลขที่คำสั่งซื้อหรือเลขที่ใบสั่งซื้อ เพื่ออ้างอิงเอกสารให้ตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายได้
 • สามารถกำหนดวันและเวลาที่จัดส่งสินค้า วิธีการขนส่ง เงื่อนไขการขนส่งได้ พร้อมแสดงวันจัดส่งในแบบฟอร์ม
 • สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่อยู่ลูกค้า และสถานที่ส่งของได้จากหน้าต่าง Invoice
 • สามารถกำหนดเงื่อนไขการชำระเงิน พร้อมแก้ไขวันเครดิต (Credit Day) เองได้ ระบบจะประมวลผลวันครบกำหนดชำระเงิน ตามวันเครดิตให้อัตโนมัติ
 • ตรวจสอบ Stock สินค้าแต่ละรายการในหน้าจอเลือกสินค้าได้ทันที สามารถดูได้ทั้งStock จองและ Stockจริง
 • เก็บประวัติการสร้าง แก้ไข ลบ เปลี่ยนสถานะ ของ Invoice เพื่อติดตามว่าใครเปลี่ยนแปลงข้อมูลบ้าง
 • บันทึกเพิ่มเติม แนบไฟล์ แนบลิงค์ ที่เกี่ยวข้องกับ Invoice ได้
 • สามารถมอบหมาย (Assign) Invoice ให้เพื่อนร่วมงานรับผิดชอบต่อได้ และแจ้งเตือนการมอบหมายทางอีเมล์
 • เมื่อบันทึกใบกำกับภาษีเรียบร้อยแล้ว Opportunity จะแสดงค่า Closed Won 100% ให้โดยอัตโนมัติ
 • สามารถพิมพ์ฟอร์มใบกำกับภาษี ได้จากระบบ หรือสามารถสร้างฟอร์มเองได้
 • สามารถบันทึก Activity ที่เกี่ยวข้องกับใบกำกับภาษีและเก็บเป็นประวัติได้
 • สามารถเรียกดูรายงาน Invoice ทั้งหมดได้ในหน้าจอออกใบกำกับภาษี/Invoice
 • เมื่อมีการออกใบกำกับภาษี/ Invoice ถือว่าปิดการขายสำเร็จ ระบบจะส่งอีเมล์ขอบคุณลูกค้าโดยอัติโนมัติ

รายงาน

 • รายงานใบกำกับภาษี (ยอดขาย)
 • รายงานอันดับยอดขาย(ใบกำกับภาษี)
 • รายงานสรุปยอดขาย (ใบกำกับภาษี) ตามวันและเดือน
 • รายงานยอดขายสุทธิ(ชำระเงินแล้ว)
 • รายงานเปรียบเทียบยอดขาย (12 เดือน)
 • รายงานเปรียบเทียบจำนวนสินค้า (12เดือน)
 • รายงานเปรียบเทียบยอดขาย (รายเดือน)
 • รายงานเปรียบเทียบจำนวนสินค้า (รายเดือน)
 • รายงานเปรียบเทียบยอดขาย (รายปี)
 • รายงานเปรียบเทียบจำนวนสินค้า (รายปี)
 • รายงานใบกำกับภาษีของผู้รับผิดชอบ
 • รายงานการรับชำระเงินของลูกค้าตามผู้รับผิดชอบ

ตัวอย่างหน้าจอ

 2425
ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์