Activity Management

Activity Management

Activity Management

ปัญหาที่พบกันบ่อยๆ ที่ทําให้สูญเสียโอกาสในการขายไป เช่น พนักงานขายลืมไปตามนัดที่ได้ นัดหมายกับลูกค้าไว้ หรือไปผิดเวลา ไม่ส่งเอกสารตามที่ได้นัดหมายไว้ หรือไม่มีการเตรียมตัวล่วงหน้า ก่อนเข้าพบลูกค้า ทําให้ลูกค้าเกิดความไม่พึงพอใจ ส่งผลให้ไม่เชื่อมั่นที่จะซื้อสินค้าจากทางบริษัทว่า จะได้รับสินค้าหรือบริการที่ดี และอาจจะคิดว่าขนาดก่อนขายยังไม่ใส่ใจแล้วโอกาสที่จะได้รับการบริการ หลังการขายที่ดีจากบริษัทนี้คงยาก ส่งผลให้ลูกค้าเปลี่ยนใจไปหาผู้ขายรายอื่นแทน

แจ้งเตือน Activity ล่วงหน้า

หากคุณมีนัดสำคัญละก็ ไม่มีทางที่คุณจะลืมแน่นอน ระบบจะแจ้งเตือนคุณผ่าน myCRM และส่งอีเมล์ถึงคุณ ว่าคุณต้องทำอะไร ที่ไหน กับลูกค้าคนใด และยังมีระบบแจ้งเตือนการทำ Activity ซ้อนกัน หมดปัญหาความวุ่นวายการนัดหมายที่จะชนกัน

ดูแผน Activity รูปแบบปฏิทิน

หลังจากที่คุณวางแผนงานของคุณเรียบร้อยแล้ว คุณยังสามารถเช็คแผนงานผ่านปฏิทินได้ เช็ค Activity รายเดือน รายสัปดาห์ รายวัน ว่าคุณต้องทำอะไรบ้าง ช่วยให้ง่ายในการวางแผนงานถัดไป

โปรแกรม iSales สามารถบันทึก Activity ต่างๆได้ดังนี้

นัดหมาย (Appointment)

ใช้ในการนัดหมาย (Appointment) ว่าต้องไปพบลูกค้าตอนไหน ไปพบกับใคร สถานที่ใด ข้อมูล ในการติดต่อมีอะไรบ้าง ต้องนําเครื่องมือหรืออุปกรณ์อะไรไปด้วย ทีมงานที่จะไปด้วยมีใครบ้าง

โทรศัพท์ (Phone)

ใช้สําหรับเก็บข้อมูลการติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์ทั้งโทรออกและรับโทรศัพท์

อีเมล์ (Email)

เราสามารถ รับ-ส่ง Email จากโปรแกรม iSales ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และสามารถเก็บข้อมูลไว้ในโปรแกรม iSales ได้เลย

งาน (Task)

ใช้สําหรับบันทึก Activity อื่นๆที่นอกเหนือจาก Activity ที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น

หมายเหตุ

  • ทุก Activity ที่เรามีการบันทึกข้อมูล โปรแกรม iSales จะมีระบบแจ้งเตือน Alert ไปถึงผู้รับผิดชอบ ถึงตัวพนักงานขายหรือ ถึงคนอื่นๆที่เราระบุให้มีการแจ้งเตือน
  • ทุก Activity ที่เรามีการบันทึกข้อมูลในโปรแกรม iSales หัวข้อที่เราบันทึกจะไปปรากฏที่ปฏิทิน (Calendar) เราสามารถ Drill Down ที่ปฏิทินเพื่อเข้าไปดูรายละเอียดของแต่ละ Activity ได้

Activity History

Activity ต่างๆ ที่ทําขึ้นกับลูกค้าควรมีการเก็บไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้ติดตามการทํางานของพนักงาน และใช้วิเคราะห์พฤติกรรมการซื้อสินค้าของลูกค้าแต่ละราย เพื่อใช้ในการกําหนดรูปแบบ Sales Process หรือขั้นตอนในการขายที่จะปิดการขายได้รวดเร็วและประหยัดค่าใช้จ่ายที่สุด เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่าย และเพิ่มโอกาสในการปิดการขายได้มากยิ่งขึ้น

 2133
ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์