การอนุมัติ (Approve Center)

การอนุมัติ (Approve Center)

อนุมัติเอกสารทันเวลา

สะดวก รวดเร็ว กับการตรวจสอบเอกสารขออนุมัติบนสมาร์ทโฟน ผู้บริหารพิจารณาและอนุมัติเอกสารได้ ทุกที่ ทุกเวลา

คุณสมบัติ

 • แสดงรายการที่ต้องอนุมัติทั้งหมด จะเรียงเอกสารด่วนก่อน เพื่อให้ผู้บริหารอนุมัติได้ทันเวลา
 • ค้นหาเอกสารได้ง่าย เช่น ค้นหาตามเลขที่เอกสาร ตามวันที่เอกสาร เป็นต้น
 • ผู้บริหารสามารถเลือกอนุมัติหรือไม่อนุมัติก็ได้ พร้อมระบุเหตุผลการอนุมัติให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
 • มีระบบส่งอีเมล์แจ้งให้ผู้บริหารทราบเพื่อให้ทำการอนุมัติเอกสาร และเมื่อมีการอนุมัติหรือไม่อนุมัติเอกสารเกิดขึ้น ระบบจะส่งอีเมล์แจ้งผลการอนุมัติให้ผู้ขออนุมัติทราบ
 • มีการแสดงรายละเอียดการขออนุมัติ เช่น ชื่อลูกค้า จำนวนเงิน ผู้ยื่นคำขออนุมัติ เป็นต้น เพื่อให้ผู้บริหารใช้ในการพิจารณา
 • รองรับการใช้งานบนโทรศัพท์มือถือทุกระบบปฏิบัติการ ที่สามารถใช้งานผ่าน Interner Browser เช่น Safari Google Chrome เป็นต้น

ตัวกรอง


 • มีระบบการกรองข้อมูลเอกสารที่ขออนุมัติตามสถานะของเอกสาร ดังนี้
  •  เอกสารใบเสนอราคา
   • เอกสารทั้งหมด
   • เอกสารด่วน
   • เอกสารที่รออนุมัติ
   • เอกสารที่อนุมัติ
   • เอกสารที่ไม่อนุมัติ

ตัวอย่างหน้าจอ

 1038
ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์