การตลาด

การตลาด

143 รายการ
การนำซอฟท์แวร์ระบบ CRM มาใช้กับองค์กรของคุณ จึงเป็นการเลือกเครื่องมือเข้ามาช่วยให้คุณและพนักงานของคุณทำงานได้สะดวกขึ้น
1994 ผู้เข้าชม
คุณสามารถนำ CRM มาช่วยเพิ่มรายได้ให้กับหน่วยงานต่างๆ ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับลูกค้าได้
481 ผู้เข้าชม
จะเริ่มต้นนำ CRM มาใช้อย่างไร
298 ผู้เข้าชม
ใครยังขืนประกอบธุรกิจแบบไม่สนใจความต้องการของลูกค้าอย่างใกล้ชิด คงไม่มีโอกาสอยู่รอด เพราะในโลกธุรกิจใหม่อย่างในปัจจุบัน ผู้ค้าสามารถ สูญเสียลูกค้า ได้แค่ชั่วคลิกเดียว
209 ผู้เข้าชม
CRM ประกอบไปด้วย การทำงานร่วมกันของหลายแผนก จึงต้องการระบบการจัดการและการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดผลที่ดีที่สุด ซึ่งต่างจากการปฏิบัติงานภายในของแต่ละแผนก ที่ไม่จำเป็นต้องอาศัยการร่วมมือจากหลาย ๆ ฝ่าย ปัญหาที่มักจะเกิดขึ้นกับกระบวนการ CRM คือ หลายองค์กรมุ่งเน้นการดำเนินงานไปที่งานขายเพียงอย่างเดียว แต่ไม่ให้ความสำคัญกับกระบวนการหลังการขาย
173 ผู้เข้าชม
อย่างที่ทราบกันดีว่า CRM ไม่เพียงแต่ช่วยในการรักษาฐานลูกค้าเก่าไว้ แต่ CRM ทำได้มากกว่านั้น กล่าวคือ สามารถช่วยเพิ่มจำนวนลูกค้าที่มีความภักดี และถือได้ว่าเป็นลูกค้าประจำ เพราะลูกค้าเหล่านั้น สามารถซื้อสินค้าหรือบริการได้บ่อยขึ้น และมากกว่าลูกค้าประเภทอื่น ๆ อีกทั้งยังสามารถช่วยในการบอกต่อหรือแนะนำ ทำให้สินค้าหรือบริการ เป็นที่รู้จักในวงกว้างยิ่งขึ้นด้วย
206 ผู้เข้าชม
เปิดร้านอาหาร จะทำยังไงให้ลูกค้ากลับมารับประทานซ้ำๆ บ่อยๆ เรื่องนี้คงเป็นเรื่องที่เจ้าของร้านอาหาร ต้องมานั่งคิดถึงวิธีการเรียกลูกค้าทั้งใหม่และเก่า ให้กลับมาใช้บริการที่ร้านบ่อยๆมากขึ้น มีคนเคยบอกว่า ปัจจุบันลูกค้าที่จงรักภักดี (Loyalty) ต่อร้านใดร้านหนึ่ง หรือแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่ง นั้นหาได้ยากเต็มที เพราะลูกค้านั้นมีทางเลือกมากขึ้น มีร้านอาหารใหม่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา และนิสัยคนไทยทั่วไปก็เป็นคนชอบลองของใหม่ๆกันอีกด้วย
645 ผู้เข้าชม
มีผลการสำรวจลูกค้าที่ใช้บริการโรงแรมต่างๆ ในกรุงปารีส โรม และบาเซโลน่า กว่า 100 โรงแรม กับลูกค้ากลุ่มตัวอย่างที่ตอบคำถาม จำนวนกว่า 60,000 คน ในคำถามที่ว่า "คุณรู้จักโรงแรมเราได้อย่างไร" ผลการสำรวจออกมาในทิศทางเดียวกันกับผลการศึกษาของ Google ในหัวข้อคำถามลักษณะเดียวกันช่วงระยะเวลาก่อนหน้านี้
694 ผู้เข้าชม
หลักการสำคัญในการรักษาลูกค้าของธุรกิจ คือการสร้างคุณค่าเพิ่ม (Value Added) ให้แก่ลูกค้าโดยออกแบบแคมเปญ CRM ที่เพิ่มผลประโยชน์ให้ลูกค้าในระยะยาวเมื่อลูกค้าใช้บริการของธุรกิจนานขึ้น ทั้งนี้ต้องเป็นแคมเปญที่ธุรกิจยังมีกำไรด้วย ซึ่ง Value Added ที่มอบให้แก่ลูกค้านั้น สามารถทดแทนกันได้ด้วยต้นทุนในการหาลูกค้าใหม่ที่ไม่ต้องจ่ายไป
208 ผู้เข้าชม
การที่ลูกค้าเก่าเปลี่ยนใจไปใช้บริการของธุรกิจรายอื่นนั้น ไม่ได้หมายความว่าลูกค้าเปลี่ยนใจไปอย่างถาวร การเปลี่ยนไปใช้บริการของรายอื่นนั้น เกิดได้จากปัจจัยหลายประการ และปัจจัยหนึ่งที่สำคัญคือการที่ธุรกิจไม่มีการจัดการ CRM กับลูกค้าเก่าที่ดีเพียงพอ ซึ่งถ้าได้รับการจัดการ CRM ที่ดี ธุรกิจก็จะสามารถดึงลูกค้าเก่า กลับมาเป็นลูกค้าของธุรกิจได้อีกครั้งหนึ่ง แต่ไม่ง่ายเท่ากับการดูแลรักษาลูกค้า
500 ผู้เข้าชม
1935 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์