Blog

175 รายการ
 ผมอยากเห็น SME ช่วยกันหาแนวทางในการพัฒนาระบบงานร่วมกัน เพื่อเป็นประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่าย มีอยู่เรื่องหนึ่งที่ผมเห็นว่าเราน่าจะเปลี่ยนวิธีการวางบิลโดยใช้ Messenger มาเป็นการวางบิลโดยการส่ง Email แทน เพราะจะทำให้เราไม่เปลืองค่าใช้จ่ายเงินเดือนพนักงาน ไม่สิ้นเปลืองน้ำมัน เพราะการวางบิลด้วยการส่งทาง Email นั้นสะดวก รวดเร็ว ง่ายทั้งผู้ส่งและผู้รับด้วย 
888 ผู้เข้าชม
ผมได้ตัดสินใจอย่างแน่วแน่ว่าจะขอเป็นที่ปรึกษาให้กับเพื่อน SME ตามโครงการ “เพื่อนช่วยเพื่อน” ฟรี โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายอะไรสักบาท ผมจะเดินไปทำงานร่วมกับเจ้าของ SME ที่เห็นว่าผมน่าจะทำประโยชน์ให้พวกเขาได้   
176 ผู้เข้าชม
ถ้าคุณอยากเห็นสังคมน่าอยู่น่าอาศัย ไม่เอารัดเอาเปรียบ ไม่เบียดเบียน อยู่กันแบบพี่น้องด้วยความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และโอบอ้อมอารี โครงการ "เพื่อนช่วยเพื่อน" จะเป็นโมเดลธุรกิจแห่งอนาคต
272 ผู้เข้าชม
“ถ้าอยากเป็น SME ที่รอวันตายก็เชิญทำงานไปแบบเดิมๆ Day to Day แต่ถ้าต้องการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน คุณต้อง Change ไม่งั้นคุณตายแน่นอน”
139 ผู้เข้าชม
จากชีวิตเด็กบ้านนอก ลูกชาวไร่ชาวนา เดินทางเข้ากรุงเทพเพียงกระเป๋าขาดๆ ใบเดียว เสื้อผ้าที่ใส่ก็ไม่เคยได้ซื้อเพราะรับช่วงต่อจากพี่เขยหรือไม่ก็เป็นคนที่รู้จัก จากวันนั้นถึงวันนี้มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงชีวิตผมเยอะมาก เพราะผมทำงานด้วยความมุ่งมั่น ขยัน ทุ่มเท ทำงานด้วยหัวใจรักรักในงานที่ทำ ผมถือว่าประสบความสำเร็จได้ตามความต้องการแล้ว
199 ผู้เข้าชม
บทความนี้เขียนขึ้นโดย จอร์จ คอลลิน ซึ่งเป็นดาราตลกที่โด่งดัง เขาเขียนขึ้นในวันที่ 11 กันยายน (ตึก World Trade ถล่ม) หลังจากที่ทราบว่าภรรยาของเขาเสียชีวิตในตึกนั้นด้วย..  
246 ผู้เข้าชม
 เพราะในโลกที่มุ่งแต่การแข่งขันเพื่อแสวงหากำไรสูงสุด ไม่ได้สร้างความยั่งยืนและการพัฒนาให้สังคมรอบข้าง “เพื่อนช่วยเพื่อน” พร้อมแบ่งปันและช่วยเหลือให้สังคมเจริญเติบโตด้วยความยั่งยืน ผมอยากให้ธุรกิจของคนรุ่นใหม่เปลี่ยนจาก ธุรกิจที่มุ่งแสวงหากำไรสูงสุด (Profitable Enterprise) มาเป็น ธุรกิจที่สร้างประโยชน์ให้แก่สังคม (Social Enterprise)
125 ผู้เข้าชม
หลายคนถามผมว่า "ซอฟท์แวร์ที่มอบให้เพื่อน SMEs ดีหรือไม่ ดีเหมือนซอฟท์แวร์ที่มีขายโดยทั่วไปหรือไม่ " ผมขอตอบตรงประเด็นเลยครับ ดีกว่าซอฟท์แวร์ทั่วไปอย่างแน่นอนเพราะถ้าไม่ดีจริงก็คงไม่กล้าให้เพื่อนนำไปใช้ ผมจะไม่ทำลายชื่อเสียงบริษัทที่สะสมความดีมากว่า 19 ปีอย่างแน่นอน
205 ผู้เข้าชม
นกไม่มีขน คนไม่มีเพื่อน ย่อมขึ้นที่สูงลำบาก   การคบหาเพื่อนเป็นสิ่งจำเป็น เราอยู่บนโลกใบนี้โดยไม่มีเพื่อนไม่ได้  ผมต้องการหาเพื่อนที่มีจิตใจโอบอ้อมอารี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ไม่เอารัดเอาเปรียบ
203 ผู้เข้าชม
  ในช่วงชีวิตหนึ่งของคนเรา การได้มีเพื่อนที่ดีถือว่าเป็นโชคดีอย่างหนึ่ง ผมอยากมีความสุขที่จะได้เดินทางไปที่ไหนทั่วประเทศ ไปเยี่ยมเยือนเพื่อนคนนั้นคนนี้ เพื่อนที่ดีไม่จำเป็นต้องรวย ขอแค่คุยกันและเข้าใจกัน ปรึกษาหารือกันได้ก็น่าจะเพียงพอแล้ว
140 ผู้เข้าชม
2448 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์