Product

Produce Better Work Faster With Your Team

ตอบสนองทุกความต้องการของธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นงานซื้อ ขาย คลังสินค้า ลงบัญชี ก็สามารถบันทึกข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ผ่านระบบออนไลน์ อัพเดทและติดตามความเคลื่อนไหวได้ตลอดเวลา ดูรายงานสรุปภาพรวมทั้งหมดในหน้าเดียว

iSales - ระบบบริหารงานขาย

ระบบบริหารงานขายออนไลน์ที่ครอบคลุม ทุกกระบวนการงานขาย ตั้งแต่การบันทึกข้อมูลลูกค้า การคัดกรองข้อมูลลูกค้า การเปิดโอกาสทางการขาย การออกเอกสารประกอบการขาย เช่น ใบเสนอราคา ใบสั่งขาย ใบกำกับภาษี เป็นต้น

Learn More

iStore - ระบบหน้าร้านออนไลน์

มีหน้าร้านออนไลน์ ให้ลูกค้าเลือกสินค้าและออกใบเสนอราคาบนมือถือได้ทันที ดาวน์โหลดเอกสารและส่งอีเมล์ใบเสนอราคาผ่านหน้าร้านออนไลน์ ช่วยลดขั้นตอนการทำงานของทีมขายให้น้อยลง

Learn More

iPurchases - ระบบบริหารงานจัดซื้อ

ระบบบริหารควบคุมงานจัดซื้อให้เป็นระบบ ตั้งแต่การบันทึกราคาซื้อสินค้าแต่ละหน่วยสินค้า การออกเอกสารใบขอซื้อ กระบวนการอนุมัติเอกสารใบสั่งซื้อ และการออกเอกสารใบภาษีซื้อ และใบเสร็จซื้อ เป็นต้น

Learn More

iManager - ระบบสำหรับผู้บริหาร

ไม่ว่าผู้บริหารจะทำงานอยู่ในออฟฟิศหรือนอกสถานที่ เพียงมีสมาร์ทโฟนและอินเตอร์เน็ต ก็สามารถดูรายงานต่างๆได้ พร้อมฟังก์ชันอนุมัติเอกสารออนไลน์ ช่วยให้ผู้บริหารทำงาน ได้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

Learn More
 1046
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์