ibiz โปรแกรมบัญชีออนไลน์

ibiz โปรแกรมบัญชีออนไลน์

KEY FEATURE

iSale

Sale - ระบบจัดการงานขาย

ครอบคลุมกระบวนการขาย ตั้งแต่การบันทึกใบเสนอราคา ใบสั่งขาย รับเงินมัดจำ ใบกำกับภาษี ขายเชื่อ ขายสด จนถึงการลดหนี้ลูกหนี้ พร้อมตัดยอดสินค้าในคลังได้ทันที

iPurchase

Purchase - ระบบจัดการงานจัดซื้อ

ควบคุมการสั่งซื้อสินค้า โดยผ่านการอนุมัติก่อนจัดซื้อจริง เพื่อให้บริหารรายจ่ายได้อย่างเป็นระบบและถูกต้องแม่นยำ พร้อมบันทึกเพิ่มสินค้าในคลังสินค้าได้อัตโนมัติ

iInventory

Inventory - ระบบคลังสินค้า

เชื่อมโยงการเพิ่ม-ตัดสต๊อกสินค้า จากระบบจัดซื้อและระบบขายได้อัตโนมัติ อีกทั้งยังสามารถตรวจนับสินค้า ตรวจสอบ และปรับปรุงยอดให้ตรงกับสต๊อกสินค้าจริงง่าย ๆ

iAccount

Accounting - ระบบบัญชี

บันทึกใบวางบิล เพื่อแจ้งหนี้ให้ลูกค้าได้ทันเวลา รับชำระเงินและจ่ายชำระเงินอย่างเป็นระบบ บริหารจัดการข้อมูลบัญชีรายวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และคำนวณภาษีซื้อและภาษีขายให้อัตโนมัติ

bank

Cheque & Bank - ระบบเช็คและธนาคาร

จัดการเช็ครับ - เช็คจ่ายอย่างเป็นระบบ อัพเดทสถานะเช็คได้ตลอดเวลาและบริหารระบบบัญชีธนาคารง่าย ๆ ไม่ว่าจะ บันทึกเงินฝาก ถอนเงิน เพื่อเก็บเป็นข้อมูลทางบัญชี

Petty Cash

Petty Cash - ระบบเงินสดย่อย

ควบคุมเงินสดย่อย เพื่อเป็นการสำรองเงินไว้สำหรับค่าใช้จ่ายบางประเภท โดยความเคลื่อนไหวของเงินสดย่อยจะถูกบันทึกบัญชีให้อัตโนมัติ

ระบบบริหารลูกค้าสัมพันธ์

CRM - ระบบบริหารลูกค้าสัมพันธ์

เพิ่มยอดขายให้ก้าวกระโดด ด้วยการติดตาม การขายผ่านการบันทึกกิจกรรม ที่ช่วยให้คุณ สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าและเพิ่มศักยภาพ โอกาสทางการขายให้เติบโตมากยิ่งขึ้น

รายงานวิเคราะห์

Dashboard - รายงานวิเคราะห์

สรุปรวบรวมข้อมูลสำคัญมาไว้ใน หน้าจอเดียว ง่ายต่อการติดตามผล ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลด้านงานขาย งานจัดซื้อ และการนัดหมาย ต่าง ๆ ที่ต้องติดต่อลูกค้า

ระบบบริหารลูกค้าสัมพันธ์

Audit and Internal Control

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทางการเงิน การบัญชี เพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลมีความถูกต้องและป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล

ibiz Mobile

ใช้งานโปรแกรมบัญชีผ่านมือถือ เปิดใบเสนอราคาออนไลน์ ตรวจเช็ค สต๊อกสินค้า บันทึกกิจกรรมประจำวัน อนุมัติเอกสารและดูรายงานได้ทันที

ตอบสนองทุกความต้องการของธุรกิจ

Software บัญชีที่ตอบสนองทุกความต้องการของธุรกิจ

  • บันทึกข้อมูลลูกค้าอย่างละเอียดเข้าสู่งานขายไปจนถึงการชำระเงิน

  • ครอบคลุมไปถึงการจัดซื้อติดต่อผู้ขายการจ่ายเงิน

  • พร้อมสนับสนุนการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าและผู้ขาย

  • ลงบัญชีง่าย ๆ และออกแบบงบการเงินได้ตามใจคุณ

 6138
ผู้เข้าชม

ลงทะเบียนทดลองใช้งาน ฟรี

กรอกข้อมูลติดต่อ เพื่อดาวน์โหลดโปรแกรมหรือทดลองใช้งานออนไลน์ฟรี โดยระบบจะส่งข้อมูลการทดลองใช้งานโปรแกรมผ่านทางอีเมล์ที่ลูกค้าได้ลงทะเบียนไว้

หรือติดต่อ คุณพัฒน์ธิดา 081-359-7691 เพื่อสอบถามรายละเอียดโปรแกรม

[form] ลงทะเบียน Program ibiz

ชื่อผู้ติดต่อ :
ชื่อบริษัท :
อีเมล :
เบอร์โทรศัพท์ :
เรื่อง :
รายละเอียด :
captcha
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์